Stichting Rotte-Verband (www.rotteverband.nl)

De Stichting Rotte-Verband zet zich namens de bij haar aangesloten bewonersorganisaties in voor het behoud van het Rottemerengebied. Het gaat hier om het landschappelijk karakter, de cultuurhistorie en de natuurwaarden.

Stichting Belangengroep Oud-Verlaat (www.oudverlaat.nl)

De Belangengroep Oud Verlaat is in 1992 opgericht door inwoners van Oud Verlaat. De doelstelling van de Belangengroep is : Het handhaven van het karakter van Oud Verlaat .

Stichting Natuurpolders (www.natuurpolders.nl)

De activiteiten van Stichting Natuurpolders zijn gericht op het herstellen versterken van de diversiteit aan flora en fauna in de polders. Sinds 2018 heeft de stichting een beheerovereenkomst met het Recreatieschap voor het beheer van een deel van de Hennipgaarde.

Vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotta (www.rotta-natuur.nl)

Natuur- en Vogelwacht Rotta is een zelfstandige, regionale natuurbeschermingsvereniging, actief in het Recreatiegebied Rottemeren en de omliggende gemeenten Zuidplas, Lansingerland en de noordrand van Rotterdam.

Platform EP (Platform Herinrichting Eendragtspolder) (www.eendragtspolder-zevenhuizen.nl)

Platform EP is opgericht om bij te dragen aan goed bestuur. Platform EP hecht belang aan goed bestuur, transparantie in de besluitvorming en goede communicatie met burgers. Het platform heeft een kritische instelling en werkt in de alliantie samen om het geluid van burgers te laten klinken.